Problem Display
PID: 40341 (1B1KN1R1/4Rp2/8/3p1k2/6q1/2p4Q/2r2p2/2bb4 w - - 0 1)

Rietveld, Johannes Jacob

Brisbane Courier, 1918

1B1KN1R1/4Rp2/8/3p1k2/6q1/2p4Q/2r2p2/2bb4

#2

6 + 9


3360 Simple Two-move Themes 1924
5454 Near Snap 2014
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Re2
   • 2.Qxg4#
  • 1...Bf4
   • 2.Qd3#
  • 1...Bg5
   • 2.Qh7#
 • Tries
  • 1.Bg3?
   • threat
    • 2.Re5#
   • 1...Re2
    • 2.Qxg4#
   • 1...Bg5
    • 2.Qh7#
   • 1...f6
    • 2.Sd6#
   • 1...Bf4!
  • 1.Be5?
   • threat
    • 2.Sd6#
   • 1...Ke4
    • 2.Sd6#
   • 1...Ba3!
  • 1.Rxf7+?
   • 1...Ke6
    • 2.Rf6#
   • 1...Ke4!
  • 1.Rg5+?
   • 1...Bxg5
    • 2.Qh7#
   • 1...Kxg5!
 • Keys
  • 1.Bh2!
   • threat
    • 2.Re5#
   • 1...Re2
    • 2.Qxg4#
   • 1...Bf4
    • 2.Qd3#
   • 1...Bg5
    • 2.Qh7#
   • 1...f6
    • 2.Sd6#

This anticipates 151484(1927)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).