Problem Display
PID: 105977 (6K1/4B1n1/5p2/3p1p2/3k3N/8/2Q5/8 w - - 0 1)

Syzonenko, Viktor N

Chervoni Girnik, 1982

6K1/4B1n1/5p2/3p1p2/3k3N/8/2Q5/8

#3

4 + 5


6490 yacpdb 2009
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ke5
   • 2.Sg6+
    • 2...Kd4
     • 3.Bc5#
    • 2...Ke6
     • 3.Qc6#
     • 3.Qc8#
  • 1...Sh5
   • 2.Bc5+
    • 2...Ke5
     • 3.Qxf5#
  • 1...Se6
   • 2.Sxf5+
    • 2...Ke5
     • 3.Bd6#
  • 1...Se8
   • 2.Bc5+
    • 2...Ke5
     • 3.Qxf5#
  • 1...f4
   • 2.Bc5+
    • 2...Ke5
     • 3.Qe2#
 • Tries
  • 1.Kf7?
   • threat
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Sg6#
   • 1...Ke5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd4
      • 3.Bc5#
   • 1...Sh5
    • 2.Sxf5+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Sg6#
      • 3.Qxf5#
   • 1...Se6
    • 2.Sxf5+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
   • 1...Se8
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Sg6#
      • 3.Qxf5#
   • 1...f4
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Sg6#
      • 3.Qe2#
   • 1...Ke3!
  • 1.Kxg7?
   • threat
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
   • 1...Ke5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd4
      • 3.Bc5#
     • 2...Ke6
      • 3.Qc6#
      • 3.Qc8#
   • 1...f4
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe2#
   • 1...Ke3!
  • 1.Sg2?
   • threat
    • 2.Bxf6#
   • 1...Sh5
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe2#
   • 1...Se8
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe2#
   • 1...Ke5!
  • 1.Sxf5+?
   • 1...Ke5
    • 2.Bd6+
     • 2...Ke6
      • 3.Qc8#
   • 1...Sxf5!
  • 1.Bb4?
   • threat
    • 2.Qe2
     • threat
      • 3.Sf3#
   • 1...Ke5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd4
      • 3.Bc5#
     • 2...Ke6
      • 3.Qc6#
      • 3.Qc8#
   • 1...Sh5
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
    • 2.Qe2
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sxf5#
   • 1...Se6
    • 2.Sxf5+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
    • 2.Qe2
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sxf5#
   • 1...Se8
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
    • 2.Qe2
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sxf5#
   • 1...f4
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe2#
    • 2.Qe2
     • threat
      • 3.Sf3#
     • 2...f3
      • 3.Sxf3#
   • 1...Ke3!
  • 1.Bd6?
   • threat
    • 2.Bf4
     • threat
      • 3.Sf3#
   • 1...f4
    • 2.Bxf4
     • threat
      • 3.Sf3#
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe2#
   • 1...Ke3!
  • 1.Bf8?
   • 1...Ke5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd4
      • 3.Bc5#
     • 2...Ke6
      • 3.Qc6#
      • 3.Qc8#
   • 1...Sh5
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
   • 1...Se6
    • 2.Sxf5+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
   • 1...Se8
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
   • 1...f4
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe2#
   • 1...Ke3!
  • 1.Qd3+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qe3#
   • 1...Kxd3!
  • 1.Qd2+?
   • 1...Ke4
    • 2.Bc5
     • threat
      • 3.Qe3#
      • 3.Qd4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe3#
     • 2...d4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Kc4!
  • 1.Qe2?
   • threat
    • 2.Bb4
     • threat
      • 3.Sf3#
   • 1...Se6
    • 2.Bb4
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sxf5#
   • 1...Sh5
    • 2.Bb4
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sxf5#
   • 1...Se8
    • 2.Bb4
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sxf5#
   • 1...f4
    • 2.Bb4
     • threat
      • 3.Sf3#
     • 2...f3
      • 3.Sxf3#
   • 1...Kc3!
  • 1.Qc3+?
   • 1...Ke4
    • 2.Bxf6
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Qf3#
   • 1...Kxc3!
 • Keys
  • 1.Ba3!
   • 1...Ke3
    • 2.Bc1+
     • 2...Kd4
      • 3.Sf3#
   • 1...Ke5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd4
      • 3.Bc5#
     • 2...Ke6
      • 3.Qc6#
      • 3.Qc8#
   • 1...Sh5
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
   • 1...Se6
    • 2.Sxf5+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
   • 1...Se8
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
   • 1...f4
    • 2.Bc5+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe2#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).