Problem Display
PID: 110813 (K7/8/7R/8/8/4QP1b/4PR2/6k1 w - - 0 1)

Palkoska, Emil

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1925

K7/8/7R/8/8/4QP1b/4PR2/6k1

#2

6 + 2


5454 Near Snap 2009
6490 yacpdb 2009
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kh1
   • 2.Qc1#
  • 1...Bf1
   • 2.Rfh2#
 • Tries
  • 1.Rf1+?
   • 1...Kg2
    • 2.Qg1#
    • 2.Qf2#
   • 1...Kh2
    • 2.Qg1#
    • 2.Qf2#
   • 1...Kxf1!
  • 1.Rg2+?
   • 1...Kf1
    • 2.Rg1#
    • 2.Qg1#
    • 2.Qf2#
   • 1...Kh1
    • 2.Qg1#
   • 1...Kxg2!
  • 1.Rh2+?
   • 1...Kf1
    • 2.Qc1#
    • 2.Qf2#
   • 1...Kxh2!
  • 1.Qc1+?
   • 1...Bf1
    • 2.Qxf1#
   • 1...Kxf2!
 • Keys
  • 1.f4!
   • 1...Bg2+
    • 2.Rf3#
   • 1...Kh1
    • 2.Qc1#
   • 1...Bf1
    • 2.Rfh2#
   • 1...Bg4
    • 2.Qg3#
   • 1...Bf5
    • 2.Qg3#
   • 1...Be6
    • 2.Qg3#
   • 1...Bd7
    • 2.Qg3#
   • 1...Bc8
    • 2.Qg3#

This anticipates 18279(1954)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).