Problem Display
PID: 121335 (2B5/4bp2/b4Rp1/2p1k1pn/2P1p3/2K5/5Q2/n7 w - - 0 1)

Maximov, Nikolai J

Shakhmatny Zhurnal, 1896

2B5/4bp2/b4Rp1/2p1k1pn/2P1p3/2K5/5Q2/n7

#2

5 + 10


6490 yacpdb 2009
5454 Near Snap 2022
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Sxf6
   • 2.Qg3#
   • 2.Qh2#
 • Tries
  • 1.Rf5+?
   • 1...Kd6
    • 2.Qxc5#
   • 1...gxf5!
  • 1.Qxc5+?
   • 1...Kxf6
    • 2.Qd4#
   • 1...Bxc5!
 • Keys
  • 1.Qb2!
   • threat
    • 2.Kd2#
   • 1...Kxf6
    • 2.Kd2#
   • 1...Bxc4
    • 2.Kxc4#
   • 1...Bxf6
    • 2.Qb8#
   • 1...Sxf6
    • 2.Qh2#
   • 1...e3
    • 2.Kd3#
   • 1...Sc2
    • 2.Kxc2#
   • 1...Sb3
    • 2.Kxb3#

This anticipates 189460(1911)

This is a version of 41896Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).