Problem Display
PID: 129842 (8/8/2p3K1/6p1/6p1/5NR1/p1Qn4/nr5k w - - 0 1)

Janousek, Ladislav

Ruch, 1948

8/8/2p3K1/6p1/6p1/5NR1/p1Qn4/nr5k

#2

4 + 8


6490 yacpdb 2009
5454 Near Snap 2022
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rg1
   • 2.Rxg1#
  • 1...Rb2
   • 2.Rg1#
  • 1...Rb3
   • 2.Rg1#
  • 1...Rb4
   • 2.Rg1#
  • 1...Rb5
   • 2.Rg1#
  • 1...Rb6
   • 2.Rg1#
  • 1...Rb7
   • 2.Rg1#
  • 1...Rb8
   • 2.Rg1#
  • 1...Sf1
   • 2.Rg1#
   • 2.Qg2#
  • 1...Sb3
   • 2.Qg2#
   • 2.Qh2#
  • 1...Sxf3
   • 2.Qg2#
  • 1...Sc4
   • 2.Qg2#
   • 2.Qh2#
  • 1...Se4
   • 2.Qg2#
   • 2.Qh2#
 • Tries
  • 1.Qd1+?
   • 1...Sf1
    • 2.Rg1#
   • 1...Rxd1!
  • 1.Qc1+?
   • 1...Sf1
    • 2.Rg1#
   • 1...Rxc1!
  • 1.Qxd2?
   • threat
    • 2.Qg2#
    • 2.Qh2#
   • 1...Rg1
    • 2.Rxg1#
    • 2.Qh2#
   • 1...Rb2
    • 2.Rg1#
    • 2.Qc1#
    • 2.Qe1#
    • 2.Qd1#
   • 1...gxf3!
  • 1.Qc3?
   • threat
    • 2.Qh8#
   • 1...Rb7
    • 2.Rg1#
   • 1...Rb8
    • 2.Rg1#
   • 1...Sf1
    • 2.Rg1#
   • 1...Sxf3!
 • Keys
  • 1.Qb2!
   • threat
    • 2.Qh8#
   • 1...Rxb2
    • 2.Rg1#
   • 1...Sxf3
    • 2.Qg2#
   • 1...Sf1
    • 2.Rg1#
    • 2.Qg2#

Anticipated by 120112(1905)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).