Problem Display
PID: 171451 (2n5/8/1n6/k7/B3Q3/B7/2K5/8 w - - 0 1)

Antipov, Viacheslav Pavlovich

Shakh-M (Borovich), 1998

2n5/8/1n6/k7/B3Q3/B7/2K5/8

#2

4 + 3


5454 Near Snap 2018
6490 yacpdb 2018
 • SOUND
 • Tries
  • 1.Qa8+?
   • 1...Sa7
    • 2.Qxa7#
   • 1...Sxa8!
  • 1.Qe1+?
   • 1...Kxa4
    • 2.Qb4#
   • 1...Ka6!
 • Keys
  • 1.Qb7!
   • 1...Kxa4
    • 2.Qa6#
   • 1...Sxa4
    • 2.Bb4#
   • 1...Sc4
    • 2.Qb5#
   • 1...Sd5
    • 2.Qb5#
   • 1...Sd7
    • 2.Qb5#
   • 1...Sa8
    • 2.Qb5#
   • 1...Sd6
    • 2.Qa7#
   • 1...Sa7
    • 2.Qxa7#
   • 1...Se7
    • 2.Qa7#

Anticipated by 10640(1966)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).