Problem Display
PID: 179821 (3k4/4r3/1P1NpP1P/1PP1N3/3K3p/P2Q3P/8/8 w - - 0 1)

Zalkind, Lazar Borissovich

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1930

3k4/4r3/1P1NpP1P/1PP1N3/3K3p/P2Q3P/8/8

#3

11 + 4


6490 yacpdb 2018

SOLUTION


 • COOKED
 • Sets
  • 1...Ra7
   • 2.Sc6+
    • 2...Kd7
     • 3.Qh7#
  • 1...Rb7
   • 2.Sc6+
    • 2...Kd7
     • 3.Qh7#
  • 1...Rd7
   • 2.Sc6#
  • 1...Rf7
   • 2.Sexf7+
    • 2...Kd7
     • 3.c6#
  • 1...Rh7
   • 2.Sc6+
    • 2...Kd7
     • 3.Qxh7#
  • 1...Re8
   • 2.Sef7+
    • 2...Kd7
     • 3.c6#
   • 2.Qe4
    • threat
     • 3.Qa8#
   • 2.Qh7
    • threat
     • 3.Sc6#
     • 3.Qc7#
     • 3.Qd7#
    • 2...Re7
     • 3.Qxe7#
     • 3.fxe7#
   • 2.Qf3
    • threat
     • 3.Qa8#
 • Tries
  • 1.Sef7+?
   • 1...Kd7
    • 2.c6#
   • 1...Rxf7!
  • 1.Qc2?
   • threat
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
     • 2...Ra7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qg8#
   • 1...Rc7
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qg8#
     • 2...Re7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rf7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rg7
      • 3.Qa8#
   • 1...Ra7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qh7#
   • 1...Rb7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qh7#
   • 1...Rf7
    • 2.Sexf7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
   • 1...Rh7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qxh7#
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
      • 3.Qg8#
   • 1...Re8
    • 2.Sef7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qa4
     • threat
      • 3.Qa8#
    • 2.Qe4
     • threat
      • 3.Qa8#
    • 2.Qh7
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qc7#
      • 3.Qd7#
     • 2...Re7
      • 3.Qxe7#
      • 3.fxe7#
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
   • 1...Rg7!
  • 1.Qf5?
   • 1...Rc7
    • 2.Qxe6
     • threat
      • 3.Qg8#
      • 3.Qe8#
     • 2...Re7
      • 3.Sc6#
      • 3.Qc8#
      • 3.Qxe7#
      • 3.fxe7#
   • 1...Ra7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qh7#
   • 1...Rb7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qh7#
    • 2.Qxe6
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Sxb7#
      • 3.Qc8#
      • 3.Qg8#
      • 3.Qe8#
   • 1...Rf7
    • 2.Sexf7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qxe6
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Sexf7#
      • 3.Sdxf7#
      • 3.Qc8#
      • 3.Qe8#
    • 2.Qg5
     • 2...Rxf6
      • 3.Qxf6#
     • 2...Ra7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rd7
      • 3.Sc6#
      • 3.Qg8#
     • 2...Re7
      • 3.fxe7#
     • 2...Rg7
      • 3.fxg7#
     • 2...Rh7
      • 3.Qg8#
      • 3.f7#
     • 2...Rf8
      • 3.f7#
   • 1...Rg7
    • 2.hxg7
     • 2...exf5
      • 3.g8Q#
      • 3.g8R#
   • 1...Rh7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qxh7#
    • 2.Qxe6
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qc8#
      • 3.Qg8#
      • 3.Qe8#
   • 1...Re8
    • 2.Sef7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qe4
     • threat
      • 3.Qa8#
    • 2.Qh7
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qc7#
      • 3.Qd7#
     • 2...Re7
      • 3.Qxe7#
      • 3.fxe7#
    • 2.Qf3
     • threat
      • 3.Qa8#
    • 2.Qg5
     • 2...Re7
      • 3.fxe7#
     • 2...Rf8
      • 3.f7#
     • 2...Rg8
      • 3.Qxg8#
     • 2...Rh8
      • 3.f7#
   • 1...exf5!
  • 1.Qh7?
   • threat
    • 2.Qxe7#
    • 2.fxe7#
   • 1...Rf7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qxf7#
    • 2.Sexf7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qg8+
     • 2...Rf8
      • 3.Qxf8#
    • 2.Qh8+
     • 2...Rf8
      • 3.Qxf8#
   • 1...Rg7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qxg7#
    • 2.Qh8+
     • 2...Rg8
      • 3.Qxg8#
   • 1...Rxh7!
  • 1.Qf3?
   • threat
    • 2.Qa8#
   • 1...Rc7
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qg8#
     • 2...Re7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rf7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rg7
      • 3.Qa8#
    • 2.Qa8+
     • 2...Rc8
      • 3.Qxc8#
    • 2.h7
     • threat
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
     • 2...Rxh7
      • 3.Qa8#
     • 2...Re7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rf7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rg7
      • 3.Qa8#
   • 1...Rb7
    • 2.Qc6
     • threat
      • 3.Sxb7#
      • 3.Qe8#
      • 3.Qc8#
   • 1...Ra7!
  • 1.Qg3?
   • threat
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
     • 2...Ra7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qg8+
     • 2...Re8
      • 3.Qxe8#
   • 1...Rf7
    • 2.Sexf7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qg5
     • 2...Rxf6
      • 3.Qxf6#
     • 2...Ra7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rd7
      • 3.Sc6#
      • 3.Qg8#
     • 2...Re7
      • 3.fxe7#
     • 2...Rg7
      • 3.fxg7#
     • 2...Rh7
      • 3.Qg8#
      • 3.f7#
     • 2...Rf8
      • 3.f7#
    • 2.Qg8+
     • 2...Rf8
      • 3.Qxf8#
   • 1...Rg7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qxg7#
    • 2.hxg7
     • 2...hxg3
      • 3.g8Q#
      • 3.g8R#
   • 1...Re8
    • 2.Sef7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
    • 2.Qf3
     • threat
      • 3.Qa8#
    • 2.Qg5
     • 2...Re7
      • 3.fxe7#
     • 2...Rf8
      • 3.f7#
     • 2...Rg8
      • 3.Qxg8#
     • 2...Rh8
      • 3.f7#
    • 2.Qg7
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qc7#
      • 3.Qd7#
     • 2...Re7
      • 3.Qxe7#
      • 3.fxe7#
   • 1...hxg3!
  • 1.f7?
   • threat
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.f8S#
    • 2.f8Q+
     • 2...Re8
      • 3.Qxe8#
    • 2.f8R+
     • 2...Re8
      • 3.Rxe8#
   • 1...Ra7
    • 2.f8Q#
   • 1...Rb7
    • 2.f8Q#
   • 1...Rc7
    • 2.f8Q#
   • 1...Rd7
    • 2.Sc6#
    • 2.f8Q#
   • 1...Re8
    • 2.fxe8Q#
    • 2.fxe8R#
   • 1...Rxf7!
 • Keys
  • 1.Qe4!
   • threat
    • 2.Qa8#
   • 1...Rc7
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qg8#
     • 2...Re7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rf7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rg7
      • 3.Qa8#
    • 2.Qa8+
     • 2...Rc8
      • 3.Qxc8#
    • 2.h7
     • threat
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
     • 2...Rxh7
      • 3.Qa8#
     • 2...Re7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rf7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rg7
      • 3.Qa8#
   • 1...Ra7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qh7#
   • 1...Rb7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qh7#
    • 2.Qc6
     • threat
      • 3.Sxb7#
      • 3.Qe8#
      • 3.Qc8#
  • 1.Qg6!
   • threat
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
     • 2...Ra7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qg8+
     • 2...Re8
      • 3.Qxe8#
    • 2.c6
     • 2...Ra7
      • 3.Qe8#
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qe8#
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qe8#
      • 3.Qg8#
     • 2...Rd7
      • 3.Qe8#
      • 3.Qg8#
     • 2...Rf7
      • 3.Sexf7#
     • 2...Rg7
      • 3.Qe8#
     • 2...Rh7
      • 3.Qe8#
      • 3.Qg8#
     • 2...Re8
      • 3.Sef7#
      • 3.Qxe8#
      • 3.c7#
   • 1...Rf7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qxf7#
    • 2.Sexf7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qg5
     • 2...Rxf6
      • 3.Qxf6#
     • 2...Ra7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rd7
      • 3.Sc6#
      • 3.Qg8#
     • 2...Re7
      • 3.fxe7#
     • 2...Rg7
      • 3.fxg7#
     • 2...Rh7
      • 3.Qg8#
      • 3.f7#
     • 2...Rf8
      • 3.f7#
    • 2.Qg8+
     • 2...Rf8
      • 3.Qxf8#
  • 1.Qd2!
   • threat
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
     • 2...Ra7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qg8#
   • 1...Rc7
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qg8#
     • 2...Re7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rf7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rg7
      • 3.Qa8#
   • 1...Ra7
    • 2.bxa7
     • 2...Kc7
      • 3.Qa5#
   • 1...Rb7
    • 2.Qa5
     • 2...Rxb6
      • 3.Qxb6#
     • 2...Ra7
      • 3.bxa7#
     • 2...Rc7
      • 3.bxc7#
     • 2...Rd7
      • 3.Sc6#
      • 3.Qa8#
     • 2...Re7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rf7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rg7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rh7
      • 3.Qa8#
     • 2...Rb8
      • 3.b7#
   • 1...Rf7
    • 2.Sexf7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qg5
     • 2...Rxf6
      • 3.Qxf6#
     • 2...Ra7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rb7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rc7
      • 3.Qg8#
     • 2...Rd7
      • 3.Sc6#
      • 3.Qg8#
     • 2...Re7
      • 3.fxe7#
     • 2...Rg7
      • 3.fxg7#
     • 2...Rh7
      • 3.Qg8#
      • 3.f7#
     • 2...Rf8
      • 3.f7#
   • 1...Rg7
    • 2.fxg7
     • 2...Ke7
      • 3.Qg5#
   • 1...Rh7
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
      • 3.Qg8#
   • 1...Re8
    • 2.Sef7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qa5
     • threat
      • 3.Qa8#
      • 3.b7#
    • 2.Qg5
     • 2...Re7
      • 3.fxe7#
     • 2...Rf8
      • 3.f7#
     • 2...Rg8
      • 3.Qxg8#
     • 2...Rh8
      • 3.f7#
    • 2.Qg2
     • threat
      • 3.Qa8#
  • 1.b7!
   • threat
    • 2.b8Q#
   • 1...Kc7
    • 2.b6+
     • 2...Kb8
      • 3.Sc6#
     • 2...Kd8
      • 3.b8Q#
      • 3.b8R#
   • 1...Rxb7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kc7
      • 3.Qh7#
     • 2...Kd7
      • 3.Qh7#
   • 1...Rc7
    • 2.Qh7
     • threat
      • 3.Qg8#
      • 3.Qh8#
     • 2...Rxc5
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe7#
     • 2...Rxb7
      • 3.Sc6#
     • 2...Rxh7
      • 3.b8Q#
     • 2...Rd7
      • 3.Qxd7#
      • 3.b8Q#
     • 2...Re7
      • 3.Qxe7#
      • 3.b8Q#
     • 2...Rf7
      • 3.b8Q#
     • 2...Rg7
      • 3.b8Q#
     • 2...Rc6
      • 3.Sxc6#
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe7#
     • 2...Rc8
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe7#
      • 3.bxc8Q#
      • 3.bxc8R#
    • 2.b8Q+
     • 2...Rc8
      • 3.Qxc8#
    • 2.b8R+
     • 2...Rc8
      • 3.Rxc8#
  • 1.fxe7+!
   • 1...Kxe7
    • 2.Qf1
     • 2...Kd8
      • 3.Qf6#
      • 3.Qf8#
    • 2.Qg6
     • 2...Kd8
      • 3.Qe8#
      • 3.Qg5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kf8
      • 3.Qf7#
      • 3.Qe8#
      • 3.Qg7#
    • 2.Qh7+
     • 2...Kf6
      • 3.Se4#
      • 3.Qg7#
     • 2...Kd8
      • 3.Sc6#
      • 3.Qc7#
      • 3.Qd7#
     • 2...Kf8
      • 3.Sg6#
      • 3.Sd7#
      • 3.Qf7#
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf3
     • 2...Kd8
      • 3.Qf6#
      • 3.Qf8#
  • 1.h7!
   • threat
    • 2.Qe4
     • threat
      • 3.Qa8#
     • 2...Ra7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
     • 2...Rb7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
     • 2...Rc7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
    • 2.Qf3
     • threat
      • 3.Qa8#
     • 2...Ra7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
     • 2...Rb7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
     • 2...Rc7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
    • 2.h8Q+
     • 2...Re8
      • 3.Qxe8#
    • 2.h8R+
     • 2...Re8
      • 3.Rxe8#
   • 1...Rxh7
    • 2.Sc6+
     • 2...Kd7
      • 3.Qxh7#
   • 1...Rf7
    • 2.Sexf7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qf3
     • threat
      • 3.Qa8#
     • 2...Rxf6
      • 3.Qxf6#
     • 2...Ra7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
     • 2...Rb7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
     • 2...Rc7
      • 3.h8Q#
      • 3.h8R#
    • 2.h8Q+
     • 2...Rf8
      • 3.Qxf8#
    • 2.h8R+
     • 2...Rf8
      • 3.Rxf8#
   • 1...Rg7
    • 2.h8Q+
     • 2...Rg8
      • 3.Qxg8#
    • 2.h8R+
     • 2...Rg8
      • 3.Rxg8#
   • 1...Re8
    • 2.Sef7+
     • 2...Kd7
      • 3.c6#
    • 2.Qe4
     • threat
      • 3.Qa8#
    • 2.Qf3
     • threat
      • 3.Qa8#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).