Problem Display
PID: 206756 (1b2kNb1/2p1Bp2/K1p2p2/2p5/2P5/8/3PR3/8 w - - 0 1)

Ivanitski, ?

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1925

1b2kNb1/2p1Bp2/K1p2p2/2p5/2P5/8/3PR3/8

#3

6 + 8


6490 yacpdb 2020
 • SOUND
 • Sets
  • 1...f5
   • 2.Bg5+
    • 2...Kxf8
     • 3.Bh6#
 • Tries
  • 1.Sd7?
   • threat
    • 2.Sxf6#
   • 1...f5
    • 2.Sf6#
   • 1...Kxd7!
 • Keys
  • 1.Kb7!
   • 1...Ba7
    • 2.Bd6+
     • 2...Kd8
      • 3.Bxc7#
   • 1...Bh7
    • 2.Sxh7
     • threat
      • 3.Sxf6#
     • 2...Kd7
      • 3.Sxf6#
     • 2...f5
      • 3.Sf6#
   • 1...f5
    • 2.Bg5+
     • 2...Kxf8
      • 3.Bh6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).