Problem Display
PID: 214012 (7Q/2R2K1B/pP6/2pk4/8/4p3/n7/8 w - - 0 1)

Levman, Semyon Semyonovich

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1928

7Q/2R2K1B/pP6/2pk4/8/4p3/n7/8

#3

5 + 5


6490 yacpdb 2020
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kd6
   • 2.Be4
    • threat
     • 3.Qf6#
     • 3.Qh2#
  • 1...c4
   • 2.Kf6
    • threat
     • 3.Qd8#
    • 2...Kd4
     • 3.Ke6#
    • 2...Kd6
     • 3.Qd8#
 • Tries
  • 1.Rxc5+?
   • 1...Kd6
    • 2.Qd4#
   • 1...Kxc5!
  • 1.Qc3?
   • threat
    • 2.Qxc5#
   • 1...c4
    • 2.Qa5+
     • 2...Kd4
      • 3.Rd7#
     • 2...Kd6
      • 3.Qc5#
    • 2.Qxe3
     • threat
      • 3.Qc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd4#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qe6#
   • 1...Sxc3!
  • 1.Qe5+?
   • 1...Kc4
    • 2.Bc2
     • threat
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kb4
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kb5
      • 3.Qxc5#
   • 1...Kxe5!
  • 1.Qd8+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qg5+
     • 2...Kd4
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Qxc5#
   • 1...Kc4!
 • Keys
  • 1.Bc2!
   • threat
    • 2.Qh5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd4
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Qxc5#
   • 1...Kc4
    • 2.Qe5
     • threat
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kb4
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kb5
      • 3.Qxc5#
   • 1...Kd6
    • 2.Bb3
     • threat
      • 3.Qf6#
      • 3.Qh2#
     • 2...c4
      • 3.Qd4#
    • 2.Be4
     • threat
      • 3.Qf6#
      • 3.Qh2#
    • 2.Qh5
     • threat
      • 3.Qxc5#
     • 2...c4
      • 3.Qc5#
   • 1...c4
    • 2.Kf6
     • threat
      • 3.Qd8#
     • 2...Kd4
      • 3.Ke6#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).