Problem Display
PID: 214169 (Bn1NRq2/2B2p2/R1p5/1p1k2r1/p4Q2/8/1PP5/1K4bb w - - 0 1)

Foschini, Ettore

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1928

Bn1NRq2/2B2p2/R1p5/1p1k2r1/p4Q2/8/1PP5/1K4bb

#3

9 + 10


6490 yacpdb 2020

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qd6
   • 2.c4+
    • 2...Kc5
     • 3.Bxd6#
    • 2...bxc4
     • 3.Qxd6#
  • 1...Qg7
   • 2.c4+
    • 2...Kc5
     • 3.Bd6#
    • 2...bxc4
     • 3.Qd6#
  • 1...Qg8
   • 2.c4+
    • 2...Kc5
     • 3.Bd6#
    • 2...bxc4
     • 3.Qd6#
  • 1...Qh8
   • 2.c4+
    • 2...Kc5
     • 3.Bd6#
    • 2...bxc4
     • 3.Qd6#
  • 1...Rg2
   • 2.Re5#
  • 1...Rg3
   • 2.Re5#
  • 1...Rg4
   • 2.Re5#
  • 1...Re5
   • 2.Rxe5#
  • 1...Rg6
   • 2.Re5#
  • 1...Rg7
   • 2.Re5#
  • 1...Rg8
   • 2.Re5#
  • 1...Be4
   • 2.Qxe4+
    • 2...Kc5
     • 3.Sb7#
  • 1...Sd7
   • 2.Bxc6+
    • 2...Kc5
     • 3.Sb7#
  • 1...f5
   • 2.Re5#
 • Tries
  • 1.Bxc6+?
   • 1...Kc5
    • 2.Sb7#
    • 2.Bb6#
   • 1...Sxc6!
  • 1.Rxc6?
   • threat
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Rc5#
     • 2...Qxd6
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sxc6
      • 3.Bxc6#
     • 2...Be4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Re5
      • 3.Rxe5#
      • 3.Qxe5#
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Qxe8
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Ke4
      • 3.Qd3#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Qa3
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
      • 3.Qxf7#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Qb4
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
      • 3.Qxf7#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qxb4
     • threat
      • 3.Rc5#
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
     • 2...Sxc6
      • 3.Bxc6#
   • 1...Qh6
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Rc5#
     • 2...Qxd6
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sxc6
      • 3.Bxc6#
     • 2...Be4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Re5
      • 3.Rxe5#
      • 3.Qxe5#
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Qe7
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Rf5
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Rf6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
     • 2...Sc6
      • 3.Rxf5#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qxf5+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd3#
      • 3.Qe5#
      • 3.c3#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Rh5
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Rc5#
     • 2...Qxd6
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sxc6
      • 3.Bxc6#
     • 2...Be4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Re5
      • 3.Rxe5#
      • 3.Qxe5#
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Bf2
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Be3
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Bd4
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kc5
      • 3.Qxd4#
   • 1...Bb6
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bxb6#
      • 3.Qd4#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Ba7
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Qd4#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Bg2
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Rc5#
     • 2...Qxd6
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sxc6
      • 3.Bxc6#
     • 2...Be4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Re5
      • 3.Rxe5#
      • 3.Qxe5#
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Bf3
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Rc5#
     • 2...Qxd6
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sxc6
      • 3.Bxc6#
     • 2...Be4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Re5
      • 3.Rxe5#
      • 3.Qxe5#
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd1#
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd3#
      • 3.c3#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...a3
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.b4#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Bb6#
      • 3.b4#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...f6
    • 2.Rc3+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Sc6
      • 3.Bxc6#
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Se6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Se6#
      • 3.Bb6#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Sxc6!
  • 1.Qe4+?
   • 1...Kc5
    • 2.Sb7#
   • 1...Bxe4!
  • 1.c4+?
   • 1...bxc4
    • 2.Ra5+
     • 2...Qc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Bc5
      • 3.Qd2#
    • 2.Re5+
     • 2...Rxe5
      • 3.Qxe5#
   • 1...Kc5!
 • Keys
  • 1.Ra5!
   • threat
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Kc5
    • 2.Sb7+
     • 2...Kd5
      • 3.c4#
   • 1...Qxe8
    • 2.Rxb5+
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Bd4
    • 2.Rxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qf1#
     • 2...Qc5
      • 3.Qxf7#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Be4
    • 2.Qxe4+
     • 2...Kc5
      • 3.Sb7#
   • 1...Qa3
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Qb4
    • 2.c4+
     • 2...Kc5
      • 3.Sb7#
     • 2...Qxc4
      • 3.Qd6#
   • 1...Qc5
    • 2.c4+
     • 2...Qxc4
      • 3.Qd6#
     • 2...bxc4
      • 3.Qd6#
   • 1...Qd6
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Qh6
    • 2.Rxb5+
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Qe7
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Qg7
    • 2.Rxb5+
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Qg8
    • 2.Rxb5+
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Qh8
    • 2.Rxb5+
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Bf2
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Bh2
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
   • 1...Be3
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Bc5
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qd2#
   • 1...Bb6
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Ba7
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.c4#
   • 1...Sa6
    • 2.Bxc6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rxb5#
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.Bxc6#
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.Bxc6#
      • 3.c4#
     • 2...Sc5
      • 3.Bxc6#
      • 3.c4#
   • 1...Sd7
    • 2.Bxc6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rxb5#
    • 2.Rxb5+
     • 2...Qc5
      • 3.Bxc6#
      • 3.c4#
     • 2...Bc5
      • 3.Bxc6#
      • 3.c4#
     • 2...Sc5
      • 3.Bxc6#
      • 3.c4#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).