Problem Display
PID: 226410 (8/q1pB3K/N1P5/2pk2b1/R2P4/5r1n/6QB/3nR2b w - - 0 1)

Barbaro, D

Il Due Mosse, 1952

8/q1pB3K/N1P5/2pk2b1/R2P4/5r1n/6QB/3nR2b

#2

9 + 9


15148 Sadier Collection 2020
3713 Snap 2020
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qa8
   • 2.Sxc7#
  • 1...Bf6
   • 2.Qg8#
 • Tries
  • 1.Qa2+?
   • 1...c4
    • 2.Qxc4#
   • 1...Rb3!
  • 1.Qxg5+?
   • 1...Rf5
    • 2.Qxf5#
   • 1...Sxg5+!
 • Keys
  • 1.dxc5!
   • threat
    • 2.Re5#
   • 1...Qxc5
    • 2.Sxc7#
   • 1...Be3
    • 2.Qa2#
   • 1...Bf4
    • 2.Qg8#
   • 1...Bf6
    • 2.Qg8#
   • 1...Se3
    • 2.Qd2#
   • 1...Sf4
    • 2.Qxg5#

This anticipates 56105(1994)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).