Problem Display
PID: 250181 (6Qq/6b1/1r5p/3B4/3R3B/p6R/5N1N/Kn4k1 w - - 0 1)

Nasimovich, Evgeny Nikolaevich

Neunivako, Pavel Efimovich

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1927

6Qq/6b1/1r5p/3B4/3R3B/p6R/5N1N/Kn4k1

#2

8 + 7


6490 yacpdb 2021
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rb2
   • 2.Rd1#
   • 2.Rg4#
  • 1...Rf6
   • 2.Rd1#
   • 2.Rg4#
  • 1...Sc3
   • 2.Rg4#
 • Tries
  • 1.Sd1?
   • threat
    • 2.Bf2#
   • 1...Rf6
    • 2.Rg4#
   • 1...Rb2!
  • 1.Sd3?
   • threat
    • 2.Bf2#
   • 1...Rf6
    • 2.Rg4#
   • 1...Rb2!
  • 1.Sfg4?
   • threat
    • 2.Bf2#
    • 2.Rg3#
   • 1...Rb2
    • 2.Rd1#
   • 1...Rb3
    • 2.Bf2#
   • 1...Rf6
    • 2.Rg3#
   • 1...Be5
    • 2.Bf2#
   • 1...Bxd4+!
  • 1.Rg3+?
   • 1...Kxh2
    • 2.Sg4#
    • 2.Rg2#
   • 1...Kxf2!
  • 1.Qxg7+?
   • 1...Rg6
    • 2.Rd1#
    • 2.Qxg6#
   • 1...Qxg7!
 • Keys
  • 1.Sh1!
   • threat
    • 2.Bf2#
   • 1...Rb2
    • 2.Rd1#
   • 1...Rf6
    • 2.Rg4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).