Problem Display
PID: 257173 (7R/7B/8/pp6/k1p5/2P5/1KP3p1/8 w - - 0 1)

Yaqubov, Rasim

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1975

7R/7B/8/pp6/k1p5/2P5/1KP3p1/8

#4

5 + 5


6490 yacpdb 2022
 • SOUND
 • Keys
  • 1.Be4!
   • threat
    • 2.Bxg2
     • 2...b4
      • 3.Bc6#
   • 1...g1Q
    • 2.Rh1
     • threat
      • 3.Rxg1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Qb1+
      • 3.Rxb1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Qc1+
      • 3.Rxc1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Qxh1
      • 3.Bxh1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Qc5
      • 3.Ra1+
       • 3...Qa3+
        • 4.Rxa3#
     • 2...Qd1
      • 3.Rxd1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Qe1
      • 3.Rxe1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Qf1
      • 3.Rxf1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
   • 1...g1B
    • 2.Rh1
     • threat
      • 3.Rxg1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Bc5
      • 3.Ra1+
       • 3...Ba3+
        • 4.Rxa3#
    • 2.Rc8
     • threat
      • 3.Rxc4+
       • 3...bxc4
        • 4.Bc6#
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Bc5
      • 3.Rxc5
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
   • 1...g1R
    • 2.Rh1
     • threat
      • 3.Rxg1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Rb1+
      • 3.Rxb1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Rxh1
      • 3.Bxh1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Rc1
      • 3.Rxc1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Rd1
      • 3.Rxd1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Re1
      • 3.Rxe1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#
     • 2...Rf1
      • 3.Rxf1
       • 3...b4
        • 4.Bc6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).