Problem Display
PID: 266044 (8/3Qpk2/2K1N3/8/8/8/2B5/8 w - - 0 1)

Nagovitsin, Eduard Nikolaevich

64 Shakhmatnoe obozrenie, 2022

8/3Qpk2/2K1N3/8/8/8/2B5/8

#2

4 + 2


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kg8
   • 2.Qe8#
 • Tries
  • 1.Kb5?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Kc5?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Kd5?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Kb6?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Kb7?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Kc7?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Bb1?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Bd3?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Be4?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Bf5?
   • 1...Kg8
    • 2.Qe8#
   • 1...Kf6!
  • 1.Qd4?
   • 1...Ke8
    • 2.Bg6#
   • 1...Kg8
    • 2.Qg7#
   • 1...Kxe6!
  • 1.Qd5?
   • 1...Kf6
    • 2.Qf5#
   • 1...Ke8
    • 2.Bg6#
    • 2.Qh5#
   • 1...Kg8!
  • 1.Qxe7+?
   • 1...Kg8
    • 2.Qf8#
    • 2.Qg7#
    • 2.Qh7#
    • 2.Qe8#
   • 1...Kxe7!
 • Keys
  • 1.Qd3!
   • threat
    • 2.Qg6#
   • 1...Kxe6
    • 2.Qf5#
   • 1...Kf6
    • 2.Qf5#
   • 1...Ke8
    • 2.Qg6#
   • 1...Kg8
    • 2.Qh7#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).