Problem Display
PID: 270072 (4q3/1Np1bpRP/2rP3r/N1P1k1Pp/2P2R2/6PB/4K3/8 w - - 0 1)

Cristoffanini, Guido

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1931

4q3/1Np1bpRP/2rP3r/N1P1k1Pp/2P2R2/6PB/4K3/8

#3

12 + 8


6490 yacpdb 2023
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qa8
   • 2.Sxc6#
  • 1...Qb8
   • 2.Sxc6#
  • 1...Qc8
   • 2.Sxc6#
  • 1...Qd8
   • 2.Sxc6#
  • 1...Qf8
   • 2.Sxc6#
  • 1...Qg8
   • 2.Sxc6#
  • 1...Qh8
   • 2.Sxc6#
  • 1...Rf6
   • 2.Ke3
    • threat
     • 3.Re4#
    • 2...Rxf4
     • 3.gxf4#
  • 1...f6
   • 2.Sxc6+
    • 2...Qxc6
     • 3.Rxe7#
   • 2.Rxe7+
    • 2...Qxe7
     • 3.Sxc6#
 • Tries
  • 1.Ke3?
   • threat
    • 2.Re4#
   • 1...f5
    • 2.Rxf5+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd5#
   • 1...Bxg5!
 • Keys
  • 1.Rgxf7!
   • threat
    • 2.R7f5+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd5#
   • 1...Rxc5
    • 2.R7f5+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxc5#
      • 3.Rd5#
   • 1...Bxg5
    • 2.R7f5+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd5#
      • 3.Rxg5#
   • 1...Bxd6
    • 2.Kd3
     • threat
      • 3.Re4#
   • 1...Qd7
    • 2.Bxd7
     • threat
      • 3.Sxc6#
      • 3.R7f5#
    • 2.Rxe7+
     • 2...Qe6
      • 3.Sxc6#
     • 2...Qxe7
      • 3.Sxc6#
     • 2...Re6
      • 3.h8Q#
      • 3.h8B#
   • 1...Rf6
    • 2.Ke3
     • threat
      • 3.Re4#
     • 2...Rxf4
      • 3.gxf4#
   • 1...Bf6
    • 2.Kf3
     • threat
      • 3.Re4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).