Problem Display
PID: 270468 (8/3Kp1N1/8/7B/4pkN1/8/6R1/8 w - - 0 1)

Murashov, V

64 Shakhmatnoe obozrenie, 2023

8/3Kp1N1/8/7B/4pkN1/8/6R1/8

#4

5 + 3


 • SOUND
 • Keys
  • 1.Ke6!
   • threat
    • 2.Se5
     • threat
      • 3.Sf5
       • 3...e3
        • 4.Rg4#
     • 2...Ke3
      • 3.Sf5+
       • 3...Kf4
        • 4.Sg6#
        • 4.Rg4#
    • 2.Sf5
     • threat
      • 3.Sh2
       • 3...e3
        • 4.Rg4#
      • 3.Se5
       • 3...e3
        • 4.Rg4#
     • 2...Kg5
      • 3.Sf6+
       • 3...Kf4
        • 4.Sd5#
     • 2...e3
      • 3.Se5
       • threat
        • 4.Rg4#
       • 3...Ke4
        • 4.Rg4#
   • 1...Kf3
    • 2.Rf2+
     • 2...Kg3
      • 3.Sf5+
       • 3...Kh3
        • 4.Rh2#
   • 1...Kg5
    • 2.Ke5
     • threat
      • 3.Rh2
       • threat
        • 4.Se6#
       • 3...e6
        • 4.Sxe6#
     • 2...Kh4
      • 3.Sf2
       • threat
        • 4.Rg4#
     • 2...e6
      • 3.Rh2
       • 3...e3
        • 4.Sxe6#
   • 1...e3
    • 2.Se5
     • threat
      • 3.Rg4#
     • 2...e2
      • 3.Sf5
       • threat
        • 4.Rg4#
       • 3...Ke4
        • 4.Rg4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).