Problem Display
PID: 41896 (2B5/4bp2/b4Rp1/2p1k2n/2P1p2P/2K5/5Q2/n7 w - - 0 1)

Maximov, Nikolai J

Shakhmatny Zhurnal, 1896

2B5/4bp2/b4Rp1/2p1k2n/2P1p2P/2K5/5Q2/n7

#2

6 + 9


3360 Simple Two-move Themes 1924
5454 Near Snap 2021
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Sg3
   • 2.Qf4#
  • 1...Sf4
   • 2.Qxf4#
  • 1...Sxf6
   • 2.Qg3#
   • 2.Qh2#
  • 1...Sg7
   • 2.Qf4#
  • 1...g5
   • 2.Qf5#
 • Tries
  • 1.Rf5+?
   • 1...Kd6
    • 2.Qxc5#
   • 1...gxf5!
  • 1.Qxc5+?
   • 1...Kxf6
    • 2.Qd4#
   • 1...Bxc5!
 • Keys
  • 1.Qb2!
   • threat
    • 2.Kd2#
   • 1...Kxf6
    • 2.Kd2#
   • 1...Bxc4
    • 2.Kxc4#
   • 1...Bxf6
    • 2.Qb8#
   • 1...Sxf6
    • 2.Qh2#
   • 1...e3
    • 2.Kd3#
   • 1...Sc2
    • 2.Kxc2#
   • 1...Sb3
    • 2.Kxb3#

This anticipates 189460(1911)

There are these versions: 121335Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).