Problem Display
PID: 60505 (8/1BK2p1b/pPR2P2/qp1k3r/5Qp1/p3Pn2/1PP5/n7 w - - 0 1)

Radovic, Srecko

3rd Prize, Source?, 0000

8/1BK2p1b/pPR2P2/qp1k3r/5Qp1/p3Pn2/1PP5/n7

#3

9 + 11


5629 PE*ST*AB Solving Ty. 2003
5405 Chess Solving Yearbook 2003 2004
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qc3
   • 2.e4+
    • 2...Kd4
     • 3.bxc3#
    • 2...Bxe4
     • 3.Qd6#
  • 1...Qxb6+
   • 2.Rxb6+
    • 2...Kc5
     • 3.b4#
  • 1...Rh1
   • 2.Rd6+
    • 2...Kc5
     • 3.Rd5#
  • 1...Rh2
   • 2.Rd6+
    • 2...Kc5
     • 3.Rd5#
  • 1...Rh3
   • 2.Rd6+
    • 2...Kc5
     • 3.Rd5#
  • 1...Rh4
   • 2.Rd6+
    • 2...Kc5
     • 3.Rd5#
  • 1...Re5
   • 2.c4+
    • 2...bxc4
     • 3.Qxc4#
  • 1...Rf5
   • 2.Rc3+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Rc4+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Qe4+
    • 2...Kxe4
     • 3.Re6#
  • 1...Rh6
   • 2.Rd6+
    • 2...Kc5
     • 3.Rd5#
  • 1...Be4
   • 2.Qd6#
  • 1...Bf5
   • 2.Rc3+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Rc4+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Rd6+
    • 2...Kc5
     • 3.Rd5#
   • 2.Qd6+
    • 2...Ke4
     • 3.Rc3#
  • 1...Se1
   • 2.Qd4#
  • 1...Sg1
   • 2.Qd4#
  • 1...Sd2
   • 2.Qd4#
  • 1...Sh2
   • 2.Qd4#
  • 1...Sd4
   • 2.Qxd4#
  • 1...Sh4
   • 2.Qd4#
  • 1...Se5
   • 2.Qd4#
  • 1...Sg5
   • 2.Qd4#
 • Tries
  • 1.Rc5+?
   • 1...Ke6
    • 2.Bc8#
    • 2.Qd6#
   • 1...Kxc5!
  • 1.Qb4?
   • threat
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Re6#
   • 1...Qxb6+
    • 2.Rxb6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
   • 1...Ke5
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Re6#
   • 1...Bxc2
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
   • 1...Sxc2
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
   • 1...Qa4
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Re6#
   • 1...Rh1
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Rd6#
      • 3.Re6#
   • 1...Rh2
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Rd6#
      • 3.Re6#
   • 1...Rh3
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Rd6#
      • 3.Re6#
   • 1...Rh4
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Rd6#
      • 3.Re6#
   • 1...Rf5
    • 2.Rc3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qd6#
      • 3.Qe7#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qe7#
    • 2.Rc4+
     • 2...Ke5
      • 3.Qd6#
      • 3.Qe7#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qe7#
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qe4#
    • 2.Re6+
     • 2...Kxe6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qe7#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Re6#
    • 2.Qe4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Re6#
   • 1...Rh6
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Rd6#
      • 3.Re6#
   • 1...Bf5
    • 2.Rc3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qe7#
    • 2.Rc4+
     • 2...Ke5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qe7#
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qf4#
    • 2.Re6+
     • 2...Kxe6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qe7#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Rd6#
      • 3.Re6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Ke4
      • 3.Rc3#
   • 1...Bg8
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qc5#
      • 3.Qe4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Re6#
   • 1...Sb3
    • 2.Rd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf4#
   • 1...Qxb4!
  • 1.Qc4+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qc5+
     • 2...Ke4
      • 3.Re6#
   • 1...bxc4!
  • 1.b3?
   • threat
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...Qxb6+
    • 2.Rxb6+
     • 2...Kc5
      • 3.Qd6#
      • 3.b4#
   • 1...Bxc2
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
   • 1...Sxc2
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
   • 1...Qd2
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...Qc3
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
   • 1...Qb4
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
   • 1...Qa4
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
   • 1...Rh1
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bd5#
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rd5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...Rh2
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bd5#
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rd5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...Rh3
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bd5#
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rd5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...Rh4
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bd5#
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rd5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...Re5
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
      • 3.bxc4#
   • 1...Rf5
    • 2.Rc3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Re6+
     • 2...Kc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Kxe6
      • 3.Qd6#
    • 2.Qe4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Re6#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...Rh6
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bd5#
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rd5#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...Bd3
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
   • 1...Bf5
    • 2.Rc3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Rc4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rd5#
    • 2.Re6+
     • 2...Kc5
      • 3.Qd6#
     • 2...Kxe6
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Ke4
      • 3.Rc3#
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.bxc4#
   • 1...b4
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qc4#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Qc4#
    • 2.e4+
     • 2...Kd4
      • 3.Rc4#
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Sxb3!
  • 1.b4?
   • threat
    • 2.Rd6#
   • 1...Qxb6+
    • 2.Rxb6#
   • 1...Be4
    • 2.Qd6#
   • 1...Sd4
    • 2.Qxd4#
   • 1...Qxb4!
  • 1.c3?
   • threat
    • 2.e4+
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Qxb6+
    • 2.Rxb6+
     • 2...Kc5
      • 3.Qb4#
      • 3.b4#
   • 1...Qb4
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qxb4#
      • 3.cxb4#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Qxb4#
      • 3.cxb4#
    • 2.cxb4
     • threat
      • 3.Rd6#
     • 2...Be4
      • 3.Qd6#
     • 2...Sd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Qa4
    • 2.e4+
     • 2...Qxe4
      • 3.Qd6#
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Re5
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Bb1
    • 2.e4+
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Bc2
    • 2.e4+
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Bd3
    • 2.e4+
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Bf5
    • 2.Rc4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.Rd5#
    • 2.e4+
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Bg6
    • 2.e4+
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Qxc3!
  • 1.e4+?
   • 1...Bxe4
    • 2.Qd6#
   • 1...Kd4!
 • Keys
  • 1.Kb8!
   • threat
    • 2.Rc7+
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
   • 1...Qxb6
    • 2.Rd6+
     • 2...Kc5
      • 3.b4#
   • 1...Qc3
    • 2.e4+
     • 2...Kd4
      • 3.bxc3#
     • 2...Bxe4
      • 3.Qd6#
   • 1...Qb4
    • 2.Rc5+
     • 2...Kxc5
      • 3.Qc7#
     • 2...Ke6
      • 3.Bc8#
   • 1...Re5
    • 2.c4+
     • 2...bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Rf5
    • 2.Qe4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Re6#
   • 1...Bf5
    • 2.Qd6+
     • 2...Ke4
      • 3.Rc3#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).