Problem Display
PID: 63100 (8/3Q2p1/2p1n1P1/2P1p3/1p1Pk3/1B3R2/1p1BP1p1/1b1KR1N1 w - - 0 1)

Vladimirov, Viacheslav Semenovich

5th Prize, 64 Shakhmatnoe obozrenie, 1972

8/3Q2p1/2p1n1P1/2P1p3/1p1Pk3/1B3R2/1p1BP1p1/1b1KR1N1

#2

11 + 9


3753 FIDE Album (1971-1973) 1978
56 The Problemist 1980
 • COOKED
 • Sets
  • 1...Ba2
   • 2.Bc2#
  • 1...Bc2+
   • 2.Bxc2#
  • 1...Bd3
   • 2.exd3#
  • 1...Sxd4
   • 2.Qg4#
  • 1...Sf4
   • 2.Re3#
  • 1...Sxc5
   • 2.Qg4#
  • 1...Sg5
   • 2.Qg4#
  • 1...Sc7
   • 2.Qg4#
  • 1...Sd8
   • 2.Qg4#
  • 1...Sf8
   • 2.Qg4#
  • 1...exd4
   • 2.Qxe6#
 • Tries
  • 1.Be3?
   • threat
    • 2.Qxc6#
   • 1...Bc2+
    • 2.Bxc2#
   • 1...Sxd4
    • 2.Qg4#
   • 1...exd4
    • 2.Qxe6#
   • 1...Sc7
    • 2.Qg4#
    • 2.Qf5#
   • 1...Sd8
    • 2.Qg4#
    • 2.Qf5#
   • 1...Sf4!
  • 1.Bxb4?
   • 1...Bc2+
    • 2.Bxc2#
   • 1...Sxd4
    • 2.Qg4#
   • 1...Sxc5
    • 2.Qg4#
   • 1...exd4
    • 2.Qxe6#
   • 1...Ba2
    • 2.Bc2#
   • 1...Bd3
    • 2.exd3#
   • 1...Sg5
    • 2.Qg4#
   • 1...Sc7
    • 2.Qg4#
   • 1...Sd8
    • 2.Qg4#
   • 1...Sf8
    • 2.Qg4#
   • 1...Sf4!
  • 1.Bg5?
   • 1...Bc2+
    • 2.Bxc2#
   • 1...Sxd4
    • 2.Re3#
    • 2.Qg4#
   • 1...Sxc5
    • 2.Re3#
    • 2.Qg4#
   • 1...Sxg5
    • 2.Qg4#
   • 1...exd4
    • 2.Qxe6#
   • 1...Ba2
    • 2.Bc2#
   • 1...Bd3
    • 2.exd3#
   • 1...Sc7
    • 2.Re3#
    • 2.Qg4#
   • 1...Sd8
    • 2.Re3#
    • 2.Qg4#
   • 1...Sf8
    • 2.Re3#
    • 2.Qg4#
   • 1...Sf4!
  • 1.Qxe6?
   • threat
    • 2.Rf4#
    • 2.Qg4#
    • 2.Qxe5#
   • 1...Kxd4
    • 2.Qc4#
   • 1...Bc2+!
  • 1.Qd6?
   • threat
    • 2.Qxe5#
   • 1...Bc2+
    • 2.Bxc2#
   • 1...exd4
    • 2.Qxe6#
   • 1...Sxd4!
 • Keys
  • 1.Qxc6+!
   • 1...Kxd4
    • 2.Qd5#
  • 1.e3!
   • 1...Bc2+
    • 2.Bxc2#
   • 1...Kd3
    • 2.e4#
   • 1...Sxd4
    • 2.exd4#
   • 1...Sxc5
    • 2.Qf5#
   • 1...exd4
    • 2.exd4#
   • 1...Sf4
    • 2.exf4#
   • 1...Ba2
    • 2.Bc2#
   • 1...Bd3
    • 2.Qxc6#
   • 1...Sg5
    • 2.Qf5#
   • 1...Sc7
    • 2.Qf5#
   • 1...Sd8
    • 2.Qf5#
   • 1...Sf8
    • 2.Qf5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).