Problem Display
PID: 71346 (4R2B/8/q3P3/p4b1R/4k3/1Q3NPn/KP6/2bN4 w - - 0 1)

Boros, Sandor

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1929

4R2B/8/q3P3/p4b1R/4k3/1Q3NPn/KP6/2bN4

#2

10 + 6


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Bxb2
   • 2.Sd2#
  • 1...Bd2
   • 2.Sxd2#
  • 1...Bg4
   • 2.Re5#
   • 2.Qd5#
  • 1...Bxe6
   • 2.Re5#
   • 2.Qd5#
  • 1...Bg6
   • 2.Re5#
   • 2.Qd5#
  • 1...Bh7
   • 2.Re5#
   • 2.Qd5#
  • 1...Sg1
   • 2.Sf2#
  • 1...Sf2
   • 2.Sxf2#
  • 1...Sf4
   • 2.Sf2#
   • 2.Sg5#
  • 1...Sg5
   • 2.Sf2#
 • Tries
  • 1.Sg5+?
   • 1...Sxg5
    • 2.Sf2#
   • 1...Bxg5!
  • 1.Rh4+?
   • 1...Bf4
    • 2.Sd2#
   • 1...Sf4
    • 2.Sf2#
    • 2.Sg5#
   • 1...Bg4!
 • Keys
  • 1.Se1!
   • threat
    • 2.Qf3#
   • 1...Qxe6
    • 2.Qc4#
   • 1...Bxe6
    • 2.Qd5#
   • 1...Qc4
    • 2.Qxc4#
   • 1...Qf1
    • 2.Qb7#
   • 1...Qe2
    • 2.Qb7#
   • 1...Qd3
    • 2.Qxd3#
   • 1...Be3
    • 2.Sc3#
   • 1...Bg4
    • 2.Qd5#
   • 1...Sg1
    • 2.Sf2#
   • 1...Sg5
    • 2.Sf2#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).