Problem Display
PID: 73898 (n7/q1r1Qpp1/8/pB1bp1P1/1P1k4/4p1N1/pK1nP3/B1NR4 w - - 0 1)

Kuznetsov, Mikhail Pavlovich

Kuzovkov, Aleksandr S

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1988

n7/q1r1Qpp1/8/pB1bp1P1/1P1k4/4p1N1/pK1nP3/B1NR4

#4

10 + 12


3297 FIDE Album (1986-1988) 1995

SOLUTION


 • SOUND
 • Keys
  • 1.g6!
   • threat
    • 2.Sf5+
     • 2...Ke4
      • 3.Bd3+
       • 3...Kf4
        • 4.Qh4#
   • 1...fxg6
    • 2.Sd3
     • threat
      • 3.Qxe5#
     • 2...Sc4+
      • 3.Kc2+
       • 3...Sb2+
        • 4.Sc5#
     • 2...Be6
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Qxe5#
     • 2...Sf3
      • 3.Sc5+
       • 3...Sd2
        • 4.Kc1#
        • 4.Kc2#
        • 4.Ka3#
      • 3.exf3
       • threat
        • 4.Sc1#
        • 4.Se1#
        • 4.Sf2#
        • 4.Sf4#
        • 4.Sc5#
        • 4.Sxe5#
        • 4.Se2#
        • 4.Qxe5#
       • 3...Rc2+
        • 4.Kxc2#
   • 1...Qa6
    • 2.Ka3+
     • 2...Rc3+
      • 3.Sb3+
       • 3...Bxb3
        • 4.Qc5#
    • 2.Sb3+
     • 2...Bxb3
      • 3.Ka3+
       • 3...Kd5
        • 4.Qxe5#
       • 3...Rc3
        • 4.Qc5#
    • 2.Qxc7
     • threat
      • 3.Kc2#
      • 3.Ka3#
      • 3.Qc3#
      • 3.Qc5#
     • 2...Bc6
      • 3.Kxa2+
       • 3...Kd5
        • 4.Qxe5#
      • 3.Kc2+
       • 3...Kd5
        • 4.Qxe5#
      • 3.Ka3+
       • 3...Kd5
        • 4.Qxe5#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Kc2#
        • 4.Ka3#
        • 4.Sb3#
        • 4.Qc5#
      • 3.Qxf7
       • threat
        • 4.Kxa2#
        • 4.Kc2#
        • 4.Ka3#
        • 4.Sb3#
        • 4.Qc4#
     • 2...Qc6
      • 3.Ka3+
       • 3...Qc3+
        • 4.Bxc3#
        • 4.Qxc3#
   • 1...Rc3
    • 2.Qxa7+
     • 2...Sb6
      • 3.Qxb6+
       • 3...Rc5
        • 4.Ka3#
        • 4.Qxc5#
   • 1...f5
    • 2.Sxf5+
     • 2...Ke4
      • 3.Bd3+
       • 3...Kf4
        • 4.Qh4#
    • 2.Sd3
     • threat
      • 3.Qxe5#
     • 2...Sc4+
      • 3.Kc2+
       • 3...Sb2+
        • 4.Sc5#
     • 2...Be6
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Qxe5#
     • 2...Sf3
      • 3.Sf2+
       • 3...Sd2
        • 4.Sxf5#
      • 3.Sc5+
       • 3...Sd2
        • 4.Kc1#
        • 4.Kc2#
        • 4.Ka3#
        • 4.Sxf5#
      • 3.exf3
       • threat
        • 4.Sc1#
        • 4.Se1#
        • 4.Sf2#
        • 4.Sf4#
        • 4.Sc5#
        • 4.Sxe5#
        • 4.Se2#
        • 4.Sxf5#
        • 4.Qxe5#
       • 3...Rc2+
        • 4.Kxc2#
    • 2.Bd3
     • threat
      • 3.Sxf5#
     • 2...Sc4+
      • 3.Kb3+
       • 3...Sb2+
        • 4.Bc4#
     • 2...Bh1
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Bg2
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Bb3
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Bf3
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Bc4
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Be4
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
       • 3...Bxf5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Bc6
      • 3.Kxa2+
       • 3...Kd5
        • 4.Qxe5#
      • 3.Kc2+
       • 3...Kd5
        • 4.Qxe5#
      • 3.Ka3+
       • 3...Kd5
        • 4.Qxe5#
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Be6
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
       • 3...Bxf5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
      • 3.Qxe6
       • threat
        • 4.Sxf5#
        • 4.Qd6#
       • 3...Rc2+
        • 4.Kxc2#
       • 3...Sc4+
        • 4.Bxc4#
     • 2...Bb7
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Bf7
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
     • 2...Bg8
      • 3.Sxf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sxf5#
   • 1...f6
    • 2.Bd3
     • threat
      • 3.Sf5#
     • 2...Sc4+
      • 3.Kb3+
       • 3...Sb2+
        • 4.Bc4#
     • 2...Bh1
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Bg2
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Bb3
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Bf3
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Bc4
      • 3.Kc2+
       • 3...Kd5
        • 4.Be4#
      • 3.Ka3+
       • 3...Kd5
        • 4.Be4#
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Be4
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
       • 3...Bxf5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Bc6
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Be6
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
       • 3...Bxf5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
      • 3.Qxe6
       • threat
        • 4.Sf5#
        • 4.Qd6#
       • 3...Rc2+
        • 4.Kxc2#
       • 3...Sc4+
        • 4.Bxc4#
     • 2...Bb7
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Bf7
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#
     • 2...Bg8
      • 3.Sf5+
       • 3...Kd5
        • 4.Qd6#
      • 3.Qd6+
       • 3...Bd5
        • 4.Sf5#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).