Problem Display
PID: 9049 (rQb5/2Pp1R2/1R6/3p1N1N/3Bk3/3rn3/2BP2P1/2b2nK1 w - - 0 1)

Loshinski, Lev Ilich

Vladimirov, Yakov Georgevich

1st Prize, 64 Shakhmatnoe obozrenie, 1968

rQb5/2Pp1R2/1R6/3p1N1N/3Bk3/3rn3/2BP2P1/2b2nK1

#3

11 + 9


3751 FIDE Album (1968-1970) 1977
15440 Ukroshyenie Shakhmatnogo Pegasa (Vladimirov, YG) 1996
56 The Problemist 2007
 • SOUND
 • Tries
  • 1.Sfg3+?
   • 1...Sxg3
    • 2.Rf4#
   • 1...Kxd4!
 • Keys
  • 1.Rg6!
   • threat
    • 2.Re7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bxd3#
   • 1...Sxd2
    • 2.Shg3+
     • 2...Kf4
      • 3.Sxe3#
   • 1...Sxg2
    • 2.Rg4+
     • 2...Kf3
      • 3.Bd1#
     • 2...Sf4
      • 3.Rxf4#
    • 2.Re7+
     • 2...Kf3
      • 3.Bd1#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bxd3#
   • 1...Ra3
    • 2.Qb6
     • threat
      • 3.Sd6#
     • 2...Sxf5
      • 3.Rg4#
     • 2...Sc4
      • 3.Rg4#
     • 2...d6
      • 3.Sxd6#
   • 1...Ra6
    • 2.Qb3
     • threat
      • 3.Bxd3#
      • 3.Qxd3#
     • 2...Sxc2
      • 3.Rg4#
   • 1...Ba3
    • 2.Qb5
     • threat
      • 3.Bxd3#
      • 3.Qxd3#
     • 2...Sxc2
      • 3.Rg4#
     • 2...Sc4
      • 3.Rg4#
   • 1...Ba6
    • 2.Qb4
     • threat
      • 3.Sd6#
      • 3.Qe7#
     • 2...Sxf5
      • 3.Rg4#
     • 2...Sc4
      • 3.Rg4#
     • 2...d6
      • 3.Sxd6#
      • 3.Re6#
   • 1...Sg3
    • 2.Shxg3+
     • 2...Kf4
      • 3.Sxe3#
   • 1...d6
    • 2.Qb3
     • threat
      • 3.Bxd3#
      • 3.Qxd3#
     • 2...Sxc2
      • 3.Rg4#
     • 2...Ba6
      • 3.Re6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).