Problem Display
PID: 94455 (6b1/r4k1n/6N1/2NP3B/3Qp3/8/3n2K1/8 w - - 0 1)

Mach, Julius Zdenek

Cesky denik, 1940

6b1/r4k1n/6N1/2NP3B/3Qp3/8/3n2K1/8

#3

6 + 6


6490 yacpdb 2009
 • SOUND
 • Tries
  • 1.Qg7+?
   • 1...Ke8
    • 2.Qxa7
     • threat
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe7#
     • 2...Kd8
      • 3.Qb8#
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxg8+
     • 2...Sf8
      • 3.Qxf8#
   • 1...Kxg7!
 • Keys
  • 1.Se6!
   • threat
    • 2.Sgf8+
     • 2...Ke7
      • 3.d6#
   • 1...Ke8
    • 2.Qxa7
     • threat
      • 3.Qe7#
   • 1...Ra6
    • 2.Qg7+
     • 2...Ke8
      • 3.Qe7#
   • 1...Rd7
    • 2.Sh4+
     • 2...Ke7
      • 3.Sf5#
   • 1...Sc4
    • 2.Qxa7+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf2#
     • 2...Ke8
      • 3.Qe7#
   • 1...Sf6
    • 2.Se5+
     • 2...Ke7
      • 3.Qc5#
      • 3.Qb4#
   • 1...Sf8
    • 2.Sgxf8+
     • 2...Ke7
      • 3.d6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).