Problem Display
PID: 95042 (4B3/5p2/8/4RNR1/5k2/5P2/2K5/1Q6 w - - 0 1)

Shamrin, Aleksandr Petrovich

Cherkasskaya Pravda, 1981

4B3/5p2/8/4RNR1/5k2/5P2/2K5/1Q6

#2

7 + 2


6490 yacpdb 2009
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kxf3
   • 2.Qf1#
 • Tries
  • 1.Qc1+?
   • 1...Kxf3
    • 2.Qe3#
    • 2.Qf1#
   • 1...Kxe5!
  • 1.Qe1?
   • threat
    • 2.Qg3#
    • 2.Qe3#
   • 1...Kxf3
    • 2.Qg3#
    • 2.Qf1#
    • 2.Qe3#
   • 1...Kxg5!
  • 1.Qg1?
   • threat
    • 2.Qe3#
    • 2.Qg3#
   • 1...Kxf3
    • 2.Qe3#
    • 2.Qf1#
    • 2.Qg3#
   • 1...Kxe5!
 • Keys
  • 1.Qb6!
   • threat
    • 2.Qe3#
   • 1...Kxf3
    • 2.Qe3#
   • 1...Kxe5
    • 2.Qd6#
   • 1...Kxg5
    • 2.Qh6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).